RebelOnWheels

Bedrijfsfeesten (en de belasting)

Belastingvoordeel bij bedrijfsfeesten

Binnen de werkkostenregeling mag een breed spectrum aan kosten in de forfaitaire ruimte worden ondergebracht. Zolang je binnen deze forfaitaire ruimte blijft betaal je hierover geen eindheffing. Vergeleken met de oude regeling rondom vergoedingen en verstrekkingen verandert er wel een aantal dingen, maar in de regel worden er soepel mee omgesprongen.

Daar kan over gediscussieerd worden in het geval van personeelsfeesten. Voorheen was er sprake van een uitgave die was vrijgesteld tot een maximum van €454 per werknemer per kalenderjaar, deze uitgaven werden niet gezien als loon en er kwam geen eindheffing overheen. Vandaag de dag worden personeelsfeesten gezien als loon, tenzij je dit in de forfaitaire ruimte onderbrengt. Eigenlijk is dit een verslechtering ten opzichte van de oude situatie, want de forfaitaire ruimte is beperkt. Wordt het als loon voor de werknemer ingedeeld, dan betaal je daar alle behorende loonbelasting overheen, echter breng je dit onder in jeforfaitaire ruimte, dan kun je een personeelsfeest, als vanouds, belastingvrij geven.

Personeelsfeest & Werkkostenregeling

De Belastingdienst heeft een uitzondering op deze regel bedacht. Wanneer je een personeelsfeest op de werkplek geeft, wordt het vrijgesteld. Dit houdt dus in dat je er geen belasting over betaalt en dat het ook niet ten laste van je forfaitaire ruimte komt. Het begrip werkplek is vrij breed; een werkplek is een plaats waar jij arbo verantwoordelijk voor bent. Dit mag dus ook een andere vestiging, kantoor of locatie van je bedrijf zijn. Geeft je het feest met meerdere bedrijven, dan splits je de kosten evenredig naar deelnemende werknemers op.

Feesten op externe locaties moeten dus wel als loon worden beschouwd, of in de forfaitaire ruimte worden ingedeeld. Maar ook hier bestaat een uitzondering op, wanneer het zakelijke karakter het feestelijke karakter overstemt (bijvoorbeeld in het geval van een borrel met uw klanten) hoeft u de totale kosten niet te splitsen in zakelijke en consumptieve kosten. De consumpties zijn dan onbelast.

Voor personeelsreizen geldt eigenlijk hetzelfde als bovenstaand. De kosten kunnen worden beschouwd als loon voor de werknemer, maar kunnen ook ondergebracht worden in de forfaitaire ruimte. Qua consumpties gelden dezelfde maatregelen als met feesten; wanneer het zakelijke karakter overheerst zijn de uitgaven onbelast, overheerst het feestelijke karakter dan moeten ze als loon worden beschouwd, of in de forfaitaire ruimte worden ondergebracht.

Bron: WKR 2019

Tot snel!